Strona główna Usługi Kontakt
Usługi
Projektowanie i rysowanie
Przerysowywanie rysunków
Symbole graficzne
Elementy parametryczne

Najczesciej zadawane pytania

Biblioteki elementów parametrycznych

Wykonujac dokumentację projektowa można wyodrebnić elementy bardzo podobne do siebie, jednak nie takie same. Maja one identyczny kształt, ale różnia się wymiarami.
Firma "DAR CAD" oferuje w swoim zakresie wykonywanie aplikacji wspomagajacych wykonywanie takich elementów. Aplikacja rysuje dany element w oparciu o podane charakterystyczne wymiary. Aplikacja ta jest wykonywana w oparciu o zalożenia dostarczone przez Klienta. Zalożeniami takimi moga byc na przyklad rysunki tych elementów. Aplikacje sa wyposażone w okna dialogowe, w ktorym dokonywane sa zmiany wymiarów oraz innych charakterystycznych cech elementu. Okna te maja także za zadanie nadanie formy wizualnej, która jest lepiej przyswajana przez użytkownika.
Na zyczenie Klienta możliwe jest przygotowanie programu generującego elementy normowe. W takim przypadku Klient powinien podać numer normy, katalogu oraz dostarczyć kopie tego dokumentu.
Zastosowanie takich programow ma za zadanie skrocenie czasu potrzebnego na wykonania dokumentacji projektowej. Do kazdej biblioteki elementow dolaczany jest dokument tekstowy zawierajacy opis aplikacji, sposob definiowania elementow. Dokument ten najczesciej jest w postaci pliku PDF.
(c)Copyright by DAR CAD, 2002-2010